Regulamin czytelni internetowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lutego 2017

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

 1. Stanowiska komputerowe służą lokalnej społeczności do udostępniania elektronicznych źródeł informacji oraz zainstalowanych programów użytkowych w celach edukacyjnych i kulturalno-oświatowych.
 2. Po wejściu do czyteli należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 3. Czas korzytania z czytelni internetowej wynosi 1 godzinę.
 4. Korzystanie z Internetu odbywa się wg kolejności.
 5. Przy stanowisku komputerowych nie wolno prowadzić głośnych rozmów, palić tytoniu, spożywać posiłków i napojów, korzystać z telefonów komórkowych.
 6. Użytkownik ma obowiązek bezwzglednego stosowania zasad bhp i ppoż.
 7. Podczas korzystania z dostępnego oprogramowania użytkownik ma obowiązek stosować się do ograniczeń licencyjnych oraz    przestrzegać praw autorskich.
 8. Wykorzystywanie sprzętu lub oprogramowania do celów komercyjnych jest zabronione.
 9. Zabrania sie tworzenia, wyszukiwania i prezentowania materiłów obrażających uczucia innych.
 10. Bibliotekarz ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych prac.
 11. Użytkownik ma obowiązek dbać o sprzet komputerowy.
 12. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu komputerów lub uszkodzeń mechanicznych sprzętu,  użytkownik powinien niezwłocznie powidomić dyżurnego bibliotekarza.
 13. Komputery włącza i wyłącza z sieci wyłacznie bibliotekarz.
 14. Użytkownik nie stosujacy sie do przepisów może być czasowo, a w drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony praw korzystania z komputerów.
 15. Przed rozpoczeciem korzystania z Czytelni użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i do jego przestrzegania.